Програм

Деца су подељена по групама од 1-3 године и од 3-5 година, а за децу од 6 година организујемо припремни предшколски програм. Број деце по групама је ограничен. Тим васпитача и стручних сарадника чини група младих који су недавно изашли из школских или студентских клупа, као и старији кадар који поседује квалитетно вишегодишње искуство у раду са децом узраста за јаслице и вртић. Њихов ентузијазам, креативност, посвећеност и љубав према раду са децом пратиће свако дете у расту и развоју. Жеља нам је да пратимо интересовања деце, да их ускладимо, осмислимо и реализујемо кроз занимљив и динамичан програм.

Постоји неколико ствари на које се првенствено фокусирамо, а то су:

Развој слободног детета које истражује своје окружење и размишља о њему критички, али и развој креативне стране детета које изражава своја размишљања и идеје, али на развој савесног, толерантног и одговорног детета осетљивог за своје и туђе потребе.

Континуирано трагање за приступом који одговара индивидуалним потребама сваког детета понаособ. Из тог разлога бирамо елементе различитих васпитно-образовних приступа које сједињујемо у смислену целину.

Усмерени смо на процес учења детета, на стицање вештина и искустава у осмишљеном и подстицајном окружењу, а не на формално спровођење програма. Континуирано истражујемо и пратимо различите начине на који деца уче и начине на који се то учење може подстакнути и продубити да би се деци још у раном детињству омогућило да показују своју креативност и оригиналност.

Наши васпитачи су у току свих савремених педагошких истраживања и користе све понуђене прилике за лични развој у сврху добробити и развоја деце која похађају наше установе.

Поред окружења и активности у времену проведеном у нашим установама, не изостављамо да нагласимо и наш фокус на важности грађења здравог начина исхране код деце. Зато се трудимо да храна која се сервира сваког дана буде разноврсна и добро избалансирана.

Такође, свакодневни боравак на ваздуху је важан  за здравље, раст и развој деце. У том смислу је важно што вртић има просторне могућности за задовољавање ове потребе деце те да деца свакодневно, осим у случају екстремних временских услова, бораве у дворишту.

Могућност дневног одмора једнако је важна као и боравак на ваздуху или исхрана. Већина деце има потребу за дневним одмором, но не нужно у исто време нити исте дужине, а нити у виду спавања. Из тог је разлога важно да се детету омогући дневни одмор у облику, трајању и времену које њему одговара.

Деца се ни на који начин не присиљавају на спавање већ им се пружа могућност дневног одмора било у виду спавања или бављења неком мирнијом активношћу и то у договору с дететом и родитељима те према процени васпитача.

Наш кутак за читање омогућава старијој групи да се одмори уз занимљиве сликовнице. Предшколској деци су на располагању и дечије књиге примерене узрасту. Једна васпитачица је увек расположена за читање прича. Телевизор у вртићу немамо јер смо мишљења да пасивно гледање не доприноси развоју деце ни у ком погледу. Технологију наравно да подржавамо и помаже нам за учење енглеског језика и лепих дечијих песмица. Музичка и радионица за страни језик је у цени вртића и не наплаћује се додатно.