Usluge

  • Celodnevni boravak dece od jaslenog uzrasta do polaska u školu uz dva obroka i dve užine. Cena je 28.000,00 dinara
  • Poseta pedijatra i zubara dva puta godišnje
  • Školica sporta - dva puta nedeljno
  • Škola engleskog jezika - dva puta nedeljno.
  • Radionica sa logopedom.
  • Kreativne radionice (dramska, likovna, eko-botanička, muzička)
  • Organizovan je boravak dece za vreme školskog raspusta uz brojne kreativne radionice u skladu sa afinitetima i potrebama dece. Ne dozvolite da vašem detetu bude dosadno za vreme raspusta!